3at
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 1. 7:10-7:55   religia      
2 2. 8:00-8:45   religia     etyka
3 3. 8:50-9:35 etyka matematyka PK B102 Podwozia i n IK C100 -------
zaj.prak. MK W2
 
4 4. 9:45-10:30 Silniki poj. KK C100 j.niemiecki DR B3 j.angielski MG C109 zaj.prak. WJ W1
-------
wf DH C3/2
5 5. 10:40-11:25 wf DH C3/1 informatyka LL B200 j.niemiecki DR B3   chemia KR C101
6 6. 11:40-12:25 wf DH C3/1 j.polski LM B202 matematyka PK B102   j.angielski MG C109
7 7. 12:40-13:25 matematyka PK B102 PRD KK C100 P-DPS TK D107
P-DPS TA D105
  matematyka PK B102
8 8. 13:35-14:20 Zaj. z wycho DR B3 chemia KR B1 P-DPS TK D107
P-DPS TA D105
  matematyka PK B102
9 9. 14:25-15:10 j.polski LM B202   PRD KK C2   Podst.przeds AZ C100
10 10. 15:15-16:00 j.polski LM B202   geografia JR B1   historia MM B105
11 11. 16:10-16:55         historia MM B105
12 12. 17:00-17:45         geografia JR B1
wygenerowano 18.10.2022
za pomocą programu Plan Lekcji 2000+
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji 2000+