1ct
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 1. 7:10-7:55 etyka        
2 2. 8:00-8:45 etyka Rys.techn. JT B100
j.niemiecki AW B1
  matematyka SJ B203  
3 3. 8:50-9:35 matematyka SJ B203 Rys.techn. JT B100
j.niemiecki AW B1
wf DH C3/2
wf ML C3/1
matematyka SJ B203  
4 4. 9:45-10:30 j.angielski KI A4/a
e_dla_bezp TO B3
j.niemiecki AW B1
Rys.techn. JT B100
wf DH C3/2
wf ML C3/1
j.polski AJ B201 matematyka SJ B203
5 5. 10:40-11:25 HiT MM B105 j.niemiecki AW B1
Rys.techn. JT B100
e_dla_bezp TO A4/a
j.angielski KI B208
biologia AG B4 wych.rodz. JZ A1
6 6. 11:40-12:25 historia MM B105 Bud.poj.sam. TL B204 religia GM B5 PEiE RY B204 historia MM B105
7 7. 12:40-13:25 wf DH C3/2
wf ML C3/1
PKM TJ C101 j.angielski KI A4/a
informatyka LL B200
informatyka LL B200
j.angielski KI B105
BHP ZM C101
8 8. 13:35-14:20 religia GM B105 PKM TJ C101 Zaj. z wycho SJ B203 Filozofia PD B4 j.polski AJ B201
9 9. 14:25-15:10 biologia AG B4 fizyka SJ B203 biologia AG B4   j.polski AJ B201
10 10. 15:15-16:00 BHP ZM C101 fizyka SJ B203     fizyka SJ B203
wygenerowano 18.10.2022
za pomocą programu Plan Lekcji 2000+
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji 2000+