2EL
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 1. 7:10-7:55 etyka        
2 2. 8:00-8:45 etyka   Mech.poj.sam JB B204 zaj.prak. ST W4
-------
-------
-------
 
3 3. 8:50-9:35     Mech.poj.sam JB B204 -------
-------
-------
zaj.prak. WJ W1
 
4 4. 9:45-10:30 wf TO C3/2 j.angielski IP B102 j.angielski IP B5 -------
-------
zaj.prak. WJ W3
-------
 
5 5. 10:40-11:25 j.polski AJ B201 historia PG B5 matematyka MS B105 -------
zaj.prak. TR W4
-------
-------
 
6 6. 11:40-12:25 j.polski AJ B201 PRD BD D105 wf TO C3/1    
7 7. 12:40-13:25 chemia KR B1 matematyka MS B5 wf TO C3/1    
8 8. 13:35-14:20 P-DMSPS LZ Z22
PLS TK D107
Zaj. z wycho TK D107 fizyka OE B102    
9 9. 14:25-15:10 P-DMSPS LZ Z22
PLS TK D107
P-DMSPS LZ Z22
TPL TK D107
Bud.poj.sam. TK D107    
10 10. 15:15-16:00 P-DMSPS LZ Z22
PLS TK D107
P-DMSPS LZ Z22
TPL TK D107
     
11 11. 16:10-16:55 religia P-DMSPS LZ Z22
TPL TK D107
     
12 12. 17:00-17:45 religia        
wygenerowano 05.03.2022
za pomocą programu Plan Lekcji 2000+
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji 2000+