3cd
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Šroda Czwartek Pi±tek
1 1. 7:10-7:55   j_niem_0 ET B202      
2 2. 8:00-8:45 j.polski LM B202 j_niem_0 ET B202   geografia AG B1  
3 3. 8:50-9:35 j.polski LM B202 wf BA C3/1
wf
Mech.poj.sam TA D105
j.niemiecki ET B203
geografia AG B1 zaj.prak. WJ W1
-------
4 4. 9:45-10:30 Podst.przeds AZ B3 wf BA C3/1
wf
Mech.poj.sam TA D105
Sys.i ¶r.tra DG B3
chemia KR B204 -------
zaj.prak. GI W3
5 5. 10:40-11:25 Zaj. z wycho KR B204 j.niemiecki ET B2
PRD KK C100
matematyka PK B102 chemia KR B204  
6 6. 11:40-12:25 j.niemiecki ET C109
Ekpl.¶r.tr.d KK C100
j.angielski KI B208
PRD KK C100
matematyka PK B102 PRD KK C100
j.niemiecki ET B200
 
7 7. 12:40-13:25 j.angielski KI A4/a
Ekpl.¶r.tr.d KK C100
matematyka PK B102 historia MM B105 P-DMSPS JB Z22
P-EŠTD BZ C2
 
8 8. 13:35-14:20 wf BA C3/2
wf
matematyka PK B102 historia MM B105 P-DMSPS JB Z22
P-EŠTD BZ C2
 
9 9. 14:25-15:10 informatyka LL B200
j.angielski KI A4/a
P-DMSPS JB Z23
P-EŠTD BZ C2
Bud.poj.sam. ME B104
j.angielski KI A4/a
religia GM B3  
10 10. 15:15-16:00 -------
Sys.i ¶r.tra DG B202
P-DMSPS JB Z23
P-EŠTD BZ C2
j.polski LM B202 religia GM B3  
11 11. 16:10-16:55   wych.rodz. JZ A1 PRD KK C100
informatyka LL B200
etyka  
12 12. 17:00-17:45       etyka  
wygenerowano 05.03.2022
za pomoc± programu Plan Lekcji 2000+
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji 2000+