1EL
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 1. 7:10-7:55     wf BA C3/1
-------
religia wf BA C3/2
-------
2 2. 8:00-8:45 zaj.prak. ST W2
-------
-------
-------
  wf BA C3/1
-------
religia historia PG B201
3 3. 8:50-9:35 -------
zaj.prak. WJ W1
-------
-------
-------
e_dla_bezp TO B1
Podst.przeds PG B5 BHP ZM B4 Podst.przeds PG B201
4 4. 9:45-10:30 -------
-------
zaj.prak. WJ W1
-------
chemia KR B4 PEiE JB B204
Rys.techn. AK B100
j.polski LM B202 informatyka LL B200
j.angielski IP B105
5 5. 10:40-11:25 -------
-------
-------
zaj.prak. GI W2
j.polski LM B202 j.angielski IP A4/a
Rys.techn. AK B100
PKM TJ B104 -------
wf
6 6. 11:40-12:25   Bud.poj.sam. RS B103
wf
PEiE JB B204
j.angielski IP A4/a
Rys.techn. AK B100
PEiE JB Z22
-------
wf
7 7. 12:40-13:25   Zaj. z wycho LM B202 matematyka MS B203 Rys.techn. AK B100
informatyka LL B200
 
8 8. 13:35-14:20   PKM TJ B201   j.angielski IP A4/a
PLS TK D107
 
9 9. 14:25-15:10   fizyka SJ B203   e_dla_bezp TO B1
PLS TK D107
 
10 10. 15:15-16:00   matematyka MS B102     etyka
11 11. 16:10-16:55   -------
TPL JB Z23
    etyka
wygenerowano 05.03.2022
za pomocą programu Plan Lekcji 2000+
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji 2000+