3K
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Šroda Czwartek Pi±tek
1 1. 7:10-7:55 P-EŠTD WA C2
-------
P-EŠTD WA C2
-------
  wf BA C3/2  
2 2. 8:00-8:45 P-EŠTD WA C2
-------
P-EŠTD WA C2
-------
-------
zaj.prak. GT W2
-------
-------
wf BA C3/2 religia
3 3. 8:50-9:35 PRD SC B104 z_angielski AM B2
-------
zaj.prak. ZA W2
-------
-------
-------
j.polski LM B202 religia
4 4. 9:45-10:30 Mech.poj.sam JB B204 j.angielski AM B2
-------
-------
-------
zaj.prak. WJ W1
-------
Zaj. z wycho SK B105 -------
P-EŠTD WA C2
5 5. 10:40-11:25 wf BA C3/2 matematyka MB B104 -------
-------
-------
zaj.prak. KT W2
historia PG B5 -------
P-EŠTD WA C2
6 6. 11:40-12:25 -------
j.angielski AM B2
geografia AG B1   Ekpl.¶r.tr.d BZ C2 -------
z_angielski AM B2
7 7. 12:40-13:25 -------
P-EŠTD WA B202
Ekpl.¶r.tr.d BZ C2   Bud.poj.sam. ME B5 Sys.i ¶r.tra DG B5
8 8. 13:35-14:20 -------
P-EŠTD WA B202
Ekpl.¶r.tr.d BZ C2   wych.rodz. JZ A1 Sys.i ¶r.tra DG B3
9 9. 14:25-15:10   wos SK B105     j.polski LM B202
10 10. 15:15-16:00         fizyka OE B5
11 11. 16:10-16:55         Bud.poj.sam. ME B5
12 12. 17:00-17:45         etyka
13 13. 17:50-18:35         etyka
wygenerowano 05.03.2022
za pomoc± programu Plan Lekcji 2000+
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji 2000+