Nowy
Plan Lekcji
obowiązuje
od
4 września
2018 roku

wersja 5.10.

Oddziały:

Branżowa Szkoła
I stopnia nr 12 Samochodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Samochodowa

Technikum Samochodowe

AK