Nowy
   Plan Lekcji
   obowiązuje
   od
   4 września

   2017 roku

wersja 3.5.

 

Oddziały